Latest news on Environmental Law

Expertise
27.11.2019 –  Procedura vizei anuale va obliga titularii autorizațiilor de mediu / integrate de mediu să se conformeze permanent la cerințele legislației de mediu

Autor: Denisa Benga, Partener & Head of Waste Management

Sfârșitul de an aduce noi modificări legislative importante în ceea ce privește conformarea la cerințele legale aplicabile în materia mediului. Astfel, e important de arătat că, la data de 15 noiembrie 2019, regăsim în Monitorul Oficial nr. 925 / 15.11.2019, Partea I, publicarea Legii 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG 195/2005 privind protecția mediului.

Element de noutate

Pe scurt, Legea aduce completări la art. 16 din OUG 195/2005 și instituie procedura obținerii vizei anuale în vederea menținerii valabilității autorizațiilor de mediu / integrate de mediu.

Care este perioada de valabilitate a autorizației de mediu?

Prin Lege, valabilitatea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor integrate de mediu depinde exclusiv de obținerea vizei anuale, aceasta din urmă având rolul de a confirma faptul că titularul desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări care să afecteze condițiile stabilite prin acte de reglementare.

Obligativitate

Obținerea vizei anuale este obligatorie, atât pentru autorizațiile emise la data intrării în vigoare  a Legii, cât și pentru cele emise anterior acestei date.

Ce efecte generează neîndeplinirea procedurii?

În situația în care beneficiarul unei autorizații de mediu sau a unei autorizații integrate de mediu (i) nu solicită sau, după caz, (ii) nu obține viza anuală, autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă.

Totuși, suspendarea va opera după o notificare prealabilă transmisă de către autoritatea emitentă titularului autorizației, notificare prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor.

Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 (șase) luni, iar pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea autorizaţiei / autorizaţiei integrate de mediu.

Ce trebuie să îndeplinească titularul autorizației? Ce obligație legală îi incumbă?

Titularul unei autorizații trebuie să solicite modificarea valabilității autorizației deja emise la data intrării în vigoare a Legii, pentru ca aceasta să își mențină valabilitatea pe toată durata în care titularul obține viza anuală.

Presupunem că acest demers se va face simultan cu solicitarea unei noi vize anuale, în baza noului ordin de ministru emis în temeiul art. 16, alin. 21 din OUG 195/2005, astfel cum acesta a fost modificat prin Legea 219/2019.

În cazul în care însă, titularul (i) nu solicită sau (ii) omite să solicite modificarea valabilității autorizației, acesta va trebui ca, înainte cu cel puțin 6 luni de la expirarea valabilității autorizației, să solicite emiterea unei noi autorizații, chiar dacă pe parcursul termenului de valabilitate a obținut viza anuală.

Așadar, titularul ar trebui să urmeze procedura mult mai complexă a obținerii unei noi autorizații de mediu / integrate de mediu, fiind astfel sancționat pentru pasivitatea de a fi solicitat modificarea acesteia odată cu solicitarea vizei anuale.

* * *